Téměř každý člověk se během svého života dobrovolně či nedobrovolně účastní řízení u soudu, přestupkové komise nebo řízení u správního úřadu. Jednání s takovou institucí s sebou pro občany naší země často přináší stres, obavy, rozčílení.

Vědoma si rozpoložení lidí, kteří se musí podrobit např. soudnímu jednání, se snažím přistupovat ke svým klientům profesionálně, citlivě a k řešení případu zodpovědně, se snahou ulehčit klientům jejich napjaté životní období. Ve své advokátní praxi navazuju na zkušenosti z justice a využívám kromě vzdělání právního i absolvované vzdělání pedagogické.Baarovo nábřeží 534/18, 614 00 Brno, +420 777 255 707, ak.wernerova@seznam.cz